آخرین خبرها

سفارش خرید
باتشکر از حسن انتخاب شما


جهت دریافت سریال محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام بفرمائید.

خرید سریال نرم افزار


شماره تماس:

77455200
77493948

09193409541
   می توانید شماره پیگیری واریز و نام سریال محصول مورد نظر را از طریق تلگرام ارسال کرده و سریال را نیز در جواب دریافت نمائید.            

             
 
مشخصات حساب برای دوستانی که ترجیح می دهند از طریق واریز به حساب خرید خود را انجام دهند:

 
بانک سامان به نام آقای کیوان نظری عدلی

شماره کارت: 3020-2278-8610-6219

شماره حساب
:
  1-1023796-700-841((سربلند و پیروز باشید))


  09362735289


Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.