آخرین خبرها

معرفی اجمالی
*معرفی اجمالی
 مؤسسـه علمـی فرهنگـی پُرآموزی باتوسعه فعالیت نوگرا و دانش محــــور خود ازسال 1386، درحال حاضربامجوز نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی وتاییدیه فنی محـصولات از شـورای عالی انفورماتیک کشور، در قـالب یک هیئت تحـقیقاتی متشـکل از متخصصین جـوان و فعال در حوزه هـای روانشناسی یادگـیری و حافظه، تکنولـوژی آموزشـی، زبان شناسـی و فنـاوری اطلاعات و دیـــگر رشته های فنی و مهندسی با تحقیق و بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی روز دنیا، به منظور ارتقاء سطح یادگیری تا مرز پُرآموزی (Overlearning)؛ اولین و تنها سری از محصولات آموزشی هوشمند، تخصصی و کاملاً تصـویری واژگان زبان های خارجی را با چشم انداز توسعه در سایر حوزه های تخصصی، طراحی و پیاده سازی و به بازار عرضه نموده است.
شایان ذکر است این موسسه تحت حمایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران قرار دارد.


§       بنیان های علمی پُرآموزی

مؤسسه علمی فرهنگی پُرآموزی با تلاش همه جانبه متخصصان خوددر راستای خروج از بُعد تئوری راهکار فوق و عملیاتی نمودن آن، اولین و تنها سری از محصولات آموزشی هوشمند، تخصصی وکاملا تصویری واژگان زبانهای خارجی را بر اساستکنیکهای نوین فراحافظه در روانشناسی یادگیری(Metamemory)   از جمله *تصویرسازی ذهنی(Imagery)

*سازماندهی اطلاعات‌‌(Information Organizing)

*تکــــــرار ذهنی مبـــسوط( Elaborative Rehearsal)

*تـــمرین فاصـــــله دار(Distributed Practice)

*ابزارهای یادیارMnemonic Devices و...، با بکارگیری دستاوردهای علمی همچون *منحنی فراموشی ابینگ هاوس *اصل پاداش‌های فوری اسکينر و *بهرهگیری همزمان از حواس بینایی و شنوایی در کنار امکانات جانبی از قبیل *ارائه ابزارهای تشویقی و انگیزشی *امکان برنامه ریزی شخصی جهت میزان مطالعه روزانه، هفتگی یا ماهانه*گزارش دهی از زمانهای صرف شده جهت مطالعه یا مرور توسط یادگیرنده *ارائه نمودار وضعیت پیشرفت و... تولید و به بازار عرضه نموده است.

 

آموزش

§      اهمیت یادگیری واژگان در فراگیری زبان های خارجی

بسیاری از زبان‌شناسان معتقدند افزایش دامنه لغات، نقش اساسی در یادگیری یک زبان جدید ایفا می‌کند. ایشان به این نکته اشاره دارندکه در محیطی با زبان متفاوت، توانایی ما، در درک منظور دقیق مخاطب، بیان منظور و ارتباط با سایرین شدیدا متأثر از گستره لغاتی است که با آنها آشنایی داریم.

 §      مشکلات موجود

به خاطر سپردن لغات زبان خارجی از خسته کننده ترین بخشها در فراگیری آن زبان می باشدبه طوری که همواره یکی از بارزترین مشکلات زبان آموزان بوده است. چنانچه سالها لغات فراوانی را مطالعه کرده و به خاطر سپرده ایم اما همچنان در یادآوری و کاربرد آنها مشکل داریم. پس قطعا در سیستم آموزش زبان دوم ما مشکلی وجود دارد.

با توجه به دستاوردهای نوین علمی، دیگر زمان آن رسیده که شیوه های سنتی یادگیری را کنار بگذاریم. در راستای حل این مشکل تاکنون محصولات فراوانی در کشور تولید شده که با وجود موفقیت نسبی از بازدهی مطلوبی که پاسخگوی نیازهای واقعی زبان آموزان باشد برخوردار نبوده و نیستند. دلیل اصلی این است که اکثر محصولات تنها با تکیه بر یک راهکار علمی خاص یا یکی از مراحل فرآیندهای چندگانه یادگیری و حافظه، طراحی و تولید شده اند.

مزیت ها ی رقابتی پُرآموزی

§       مزیت ها ی رقابتی پُرآموزی

وجه تمایز سری نرم افزارهای پُرآموزی با دیگر نرم افزارهای آموزشی موجود، طراحی و تولید برپایه تلفیقی از برترین دستاوردهای علمی روز دنیا به منظور بهبود فرآیندهای یادگیری و حافظه است که محیطی علمی و سازنده را در کنار ابزار تعیین هدف،برنامه ریزی شخصی،  ایجاد انگیزش، توجه مناسب، پاداش و تقویت، تمرین و تکرار بهینه، رمزگردانی، ذخیره سازی و بازیابی کارآمد برای زبان آموز فراهم کرده و بدین ترتیب تحولی شگرف در فراگیری زبان خارجی ایجاد نموده است.

بدیهی است سری محصولات مکمل آموزشی پُرآموزی با توانمند نمودن زبان آموز در حوزه واژگان، این امکان را برای ایشان فراهم نموده تا به جای صرف وقت بسیار با اطمینان کامل از گستره لغات زبان به یادگیری موثرتر چگونگی کاربرد واژگان در چهارمهارت اصلی نوشتار(Writing)، گفتار (Speaking)، شنیدار (Listening)،خوانش (Reading) ودرک مطلب (Comprehension) و .... پرداخته و بازده خود را به طور چشمگیر قوت بخشند. چنانچه مزیت استادیاری فوق استقبال بی سابقه ای را حتی از جانب استادان صاحب نظر و فرهیخته در حوزه زبان های خارجی درپی داشته است.

علاوه بر این تکنیک های روانشناسانه پُرآموزی، زبان آموز را یاری می دهد تا از فراگیری زبان لذت برده و انگیزه وی برای آموختن زبان افزایش یابد و در نهایت بایادگیری تخصصی لغات با این روش دیگر در حین مکالمه، گوش دادن و یا خواندن، به جستجوی لغات نپرداخته و از همه مهمتر لغات را در ذهنش ترجمه نکند!!! بلکه به طور غیر ارادی و بدون فکر کردن، مطلب را درک نموده و صحبت کند 


Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.