آخرین خبرها

ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFL
 §         پُرآموزی واژگان ضروری تافل:

Overlearning of Essential Words for the TOEFL

مجموعه حاضر مشتمل بر بیش از 1600 لغت، جمله و متن کاربردی به عنوان یکی از پرطرفدارترین مراجع اصلی لغت آزمون تافل در قالب 30 درس، امکان یادگیری دامنه ای از واژگان ضروری در سطوح متوسط و پیشرفته و همچنین تمرین بخش خواندن تافل را برای داوطلبان فراهم ساخته است.

دانلود این محصول


قیمت: 15000 تومان قابل نصب به صورت نا محدود بر روی 3 دستگاه رایانه


Copyright © 2010 Overlearning.net
All rights reserved.